Yönetim

Bölüm Başkanı
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Prof.Dr. MEHMET ÖLMEZ
Bölüm Başkanı Yrd.
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi ALİ ILGIN