Akademik Kadro

ORAZ SAPASHEV

Öğr.Gör.Dr. Kuzey-Batı Türk Lehçeleri ve Edebiyatları


AZİYANA BAYYR-OOL

Öğr.Gör.Dr. Kuzey-Doğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Misafir Öğretim Üyeleri


Nurcan Delen KARAAĞAÇ

Prof. Dr. Batı Dilleri ve Edebiyatları, Dilbilim

Fransız Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı


Zühal ÖLMEZ 

Prof. Dr. Türk Dili ve Edebiyatı

Yıldız Teknik Üniversitesi 


Abdullah Azmi BİLGİN 

Prof. Dr. Türk Dili ve Edebiyatı

İstanbul Üniversitesi-Eski Türk Edebiyatı


Murat ELMALI

Doç.Dr. Eski Türk Dili

İstanbul Ü. Edebiyat Fak. Dil Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi


Tülay ÇULHA 

Doç. Dr. Yeni Türk Dili

Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 


Göksel ÖZTÜRK 

Dr. Öğr. Üyesi Kuzey-Batı Türk Lehçeleri ve Edebiyatları  

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi


Özcan TABAKLAR 

Dr. Öğr. Üyesi Eski Türk Dili, Tarihi Türk Lehçeleri, 

İstanbul Ü. Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi


Ahmet ISPARTA 

Dr. Öğr. Üyesi Osmanlı Türkçesi, Arap Harfli Metinler 

İstanbul Ü. Edebiyat Fak. Dil Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi


Esra Bilge SAVCI 

Dr. Öğr. Üyesi Halk Bilimi, Türk Halk Edebiyatı 

İstanbul Ü. Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi