IV. ULUSLARARASI AVRASYA ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU KAPSAMINDA EDHEM RAHİMOĞLU TENİŞEV ANISINA YUVARLAK MASA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sovyet ve Rus Türkolog Edhem R. Tenişev, doğumunun 100. yılı münâsebetiyle bölümümüz tarafından gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısında anıldı. Yerli ve yabancı birçok araştırmacı ve akademisyenin katıldığı toplantıda Tenişev'in akademik hayatı ve eserlerinin yanı sıra Kazak sözlükçülüğü, Özbek Türkçesi ağızları hakkında çeşitli bildiriler sunuldu.


Programın youtube linki için:

https://www.youtube.com/watch?v=zMpPkOSna7w

- ​https://www.youtube.com/watch?v=cu7vRp2OPeA


Yaklaşan Etkinlikler

IV. ULUSLARARASI AVRASYA ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU KAPSAMINDA EDHEM RAHİMOĞLU TENİŞEV ANISINA YUVARLAK MASA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Konum