DARÜLFÜNÛN DERSLERİ / Türkçe-Moğolca İlişkileriTÜRKÇE MOĞOLCA İLİŞKİLERİ
Türkler ile Moğollar yazılı belgelere göre yaklaşık 1500 yıldır bir arada yaşamakta, söz ve dilbilgisi yönünden etkileşim içerisinde bulunmaktadırlar. Yazılı tarihî belgeler öncesi bu ilişkilerin daha da öncesine gittiği düşünülmektedir. Bugün Türkçemizdeki KABURGA’dan ÜLKE’ye az da olsa bu kelimeler bizde kullanılmaya devam etmektedir. Öte yandan ULUS’tan ERDEM’e Moğolcada çok sayıda Türkçe kelime kullanılmaktadır. Bu etkileşim en uzaktan en yakına, Türkçeden Kazakçaya doğru gidildikçe farklı bir yoğunlukta görülmektedir. Konuyla yakından ilgilenmiş, çalışmaları bu yönde olan akademisyenlerden bir kısmı, İstanbul, Paris, Szeged, Bonn, Seul, Venedik’ten Türkçe – Moğolca İlişkileri adlı dersimize kendi bakış açıları ve çalışmalardan örnekler ile katılmışlardır.
Galeri

Yaklaşan Etkinlikler

Konum