Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜNÜN MİSYONU VE VİZYONU

Misyon: Orta Asya başta olmak üzere geniş bir alana yayılmış olan Türklerin lehçeleri, edebiyatları ve kültürlerini öğretmek; Türk dünyasının paralel kurumlarıyla eğitim ve kültür alanlarında iş birliği yapmak; bilimsel, edebî ve fikrî eserler ortaya koymak; alanına hâkim, milletine hizmet etmeyi hedefleyen yetkin bilim adamları ve eğitimciler yetiştirmek. 

Vizyon: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünün akademik açıdan güçlü ve yetkin konumunu korumak; önümüzdeki süreçte Bölümü, bu alanın önemli bir merkezi hâline gelmek. 

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜNÜN TARİHÇESİ

İstanbul Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 2011-2012 Akademik yılında açılmıştır. İlk mezunlarını 2015 yılında vermiştir.